Jan Moström

Jan Moström, vd för KAB. Foto: Lennart Håkansson

LKAB bygger pilotanläggning för gödsel

Luleå LKAB bygger bygger nästa år en pilotanläggning för att ur gruvavfallet utvinna fosforgödsel, rapporterar Sveriges Radios vetenskapsredaktion.

Den första testanläggningen byggs i Uppsala i samarbete med Ragn-Sells. Faller det väl ut ska en fullskalig anläggning byggas i Malmfälten.

 – LKAB:s malmer innehåller såväl fosfatmineralen apatit som sällsynta jordartsmetaller. Det har inte varit möjligt att lönsamt utvinna dessa och de är därför idag en del av den avfallssand som deponeras i magasin för anrikningssand. Tillsammans med Ragn-Sells skapar vi förutsättningar för att industrialisera en lönsam utvinningsprocess, sa Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB, i ett pressmeddelande i somras.

Idag är EU:s jordbruk till 90 procent beroende av import av fosforgödselmedel, och EU har därför listat fosfor som ett kritiskt ämne. Den produktion som i dag finns i norra Finland täcker 10 procent av EU:s behov. Enligt LKAB kan den svenska produktionen bli ungefär lika stor och motsvara mer än 5 gånger Sveriges årliga förbrukning.

 

Annons