Sundqvist och Petäjäniemi LKAB

Åsa Sundqvist och Markus Petäjäniemi, LKAB. Foto: Fredric Alm/Alm & ME

LKAB organiserar om i ledningen

Luleå LKAB organiserar om i koncernledningen för att förstärka prospekteringen och bedriva den tekniska utvecklingen närmare produktionen.

LKAB organiserar om staben Teknik- och processutveckling. Förändringen påverkar disvisionerna och staben Logistik. 

Förändringen går ut på att det operativa förändringsarbetet och projekten som hänger samman med den dagliga driften flyttas ut till divisioner och staber.

I och med förändringarna övergår Åsa Sundqvist från uppdraget som direktör för staben Teknik- och processutveckling till en tjänst i staben för Prospektering, strategi och affärsutveckling med uppgift att fokusera på de ram- och utvecklingsprogram som LKAB driver.

Markus Petäjäniemi kommer under tiden som en ny direktör rekryteras att vara tillförordnad chef för staben Teknik- och processutveckling. Han har kvar befattningen som direktör för staben Försäljning och logistik, men kommer under perioden att ersättas av en tillförordnad chef.

Förändringarna ska gälla från januari 2019.

Annons