Matproducenter får stöd på sin lokala marknad

Luleå Hushållningssällskapet erbjuder rabatterad rådgivning för matproducenter som vill växa på sin lokala marknad.

- En kraftigt subventionerad tjänst för mataktörer som vill aktivera sin regionala marknad och ett modernt arbetssätt för rådgivare, säger Jesper Broberg, vd på Hushållningssällskapens förbund.

Hushållningssällskapets koncept ”Stärk din regionala marknad, vinn kunden i din närhet” erbjuder matproducenter möjlighet att dra nytta av det växande intresset för närodlat och regionalt producerat. Genom EU-bidrag subventioneras rådgivningen med upp emot 70 procent av kostnaden.

Erbjudandet innehåller större inslag av affärstänkande, marknadsanalys och helhetsgrepp än mer traditionell rådgivning för att främja entreprenörskapet på sikt.

Projektet drar igång sedan Hushållningssällskapet vunnit en upphandling som Jordbruksverket genomfört för att stimulera entreprenörer inom regional matproduktion.

Annons