Norskt bolag bygger ny vindkraftspark i Högaliden

Skellefteå Norskägda Högaliden Vindkraft AB bygger en ny vindkraftspark i Högaliden utanför Botsmark söder om Skellefteå.

Högaliden Vindkraft ägs av norska bolaget Fred. Olsen Renewables som samarbetar med Skellefteå Kraft som ska ansluta den nya vindkraftsparken till sin stamnätstation i Högnäs.

Högaliden Vindkraft har beslutat bygga 25 verk och parken beräknas producera 350-380 gigawattimmar per år.

– På Fred. Olsen Renewables tror vi att vindkraft och förnybar energi har framtiden för sig i Sverige, både på kort och på lång sikt. Vi ser väldigt positivt på Högaliden vindpark tack vare den goda vindresursen på platsen och att Skellefteå Kraft kan erbjuda en bra nätlösning, säger Per Anders Östling, projektledare på Fred. Olsen Renewables, i ett pressmeddelande.