Ökad produktion i näringslivet

Luleå Produktionsvärdet i det svenska näringslivet ökade i oktober jämfört med samma månad i fjol.

Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

Produktionsvärdeindex för hela näringslivet ökade med 4,6 procent i oktober jämfört med oktober 2017 och med 1,1 procent jämfört med september i år.

Produktionen inom industrisektorn ökade med 3,6 procent jämfört med i fjol. Läkemedel- och kemikalieindustrin var den industribransch som bidrog mest till näringslivets produktionsuppgång.

Produktionen in om tjänstesektorn ökade med 5,9 procent, där bidrog informations- och kommunikationstjänster mest med ett bidrag på 1,7 procentenheter, efter en ökning med 17 procent i fasta priser.

Däremot minskade byggsektorn, med 2,4 procent jämfört med samma månad i fjol.

Statistiken är kalender- och säsongskorrigerad.

Annons