Arbetslösheten minskade i Norrbotten

Luleå Arbetslösheten i Norrbotten var 7 procent i januari. Samma månad i fjol var den 7,4 procent.

Sammanlagt var 8.806 personer arbetslösa, en minskning från fjolårets 9.262 personer.

4.370 personer var öppet arbetslösa (4.703 i fjol). 4.436 deltog i program med aktivitetsstöd (4.559).

Bland ungomar i åldern 18-24 år var arbetslösheten 10,5 procent (11,8). Det rör sig om 1.648 personer (1.856).

Annons
Koneo -worklife -620x 320
Annons
Konferens