Billerud Korsnäs bättrade resultatet

Billerud Korsnäs har en fabrik i Karlsborg i Kalix kommun. Foto: Lennart Håkansson

Billerud Korsnäs får klimatmål godkända

Kalix Billerud Korsnäs har fått sina klimatmål godkända av initiativet Science Based Targets.

Science Based Targets är grundat av FN, WWF och World Resources Institute och syftar till att förmå världens företag att anta klimatmål i enlighet med FN’s Parisavtal.

Godkännandet innebär att klimatmålen Billerud Korsnäs satt upp är i linje med vad som krävs för att den globala uppvärmningen inte ska överstiga två grader.

Målen är:

1. till år 2030 minska direkta utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och indirekta utsläpp från köpt energi med minst 59 procent jämfört med 2016 års nivåer. År 2050 ska motsvarande utsläpp vara minst 74 procent lägre.

 2. till år 2030 minska indirekta utsläpp av växthusgaser från inköp av varor och tjänster (exempelvis transporter) med minst 30 procent jämfört med 2016 års nivåer. År 2050 ska motsvarande utsläpp vara minst 70 procent lägre.

– Vi gratulerar Billerud Korsnäs till att deras utsläppsminskningsmål har validerats av initiativet Science Based Targets. Genom att fastställa mål som går i linje med den grad av koldioxidminskning som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet, visar Billerud Korsnäs sitt affärsledarskap och positionerar sig för framgång i den koldioxidsnåla ekonomin, säger Alberto Carrillo Pineda, direktör för klimatinitiativen vid CDP och medlem av Science Based Targets initiativets styrgrupp.

Annons