Sven-Erik Bucht

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Lennart Håkansson

Landsbygdskommuner får stöd till näringslivet

Luleå Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut 70 miljoner per år i tre år till landstingskommuner för att stärka näringslivet där.

- Pengarna ska vara en injektion och syftet är att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. De här kommunerna har särskilda utmaningar som påverkar företagens utvecklingsmöjligheter. Det handlar dels om de långa avstånd som finns till kunder och leverantörer samt att arbetskrafttillgången kan vara begränsad, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Satsningen innebär att alla 39 kommuner i stödområde A får möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2020.

Kommunerna får själva avgöra vad medlen ska användas till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet.

I Norrbotten är alla kommuner utom två berättigade till stödet. Undantagen är Luleå och Piteå.

Annons
Konferens