Pellets

Rekordleveranser av järnmalmspellets bidrog till ett kraftigt förbättrat resultat för LKAB. Foto: Fredrik Alm / LKAB

LKAB slår pelletsrekord

Norrbotten Gruvbolaget har aldrig producerat mer järnmalmspellets än under 2017 – och det bidrog till ett resultat på 6 miljarder kronor för helåret.

LKAB levererade totalt 22,9 miljoner ton pellets under 2017, att jämföra med 22,7 miljoner ton under 2016. Med höga pristillägg för pelletsen bidrog de höga leveranserna till att förbättra resultatet, enligt LKAB. 

– Fortsatt ökade volymer i kombination med ett högre järnmalmspris och en god efterfrågan på våra högförädlade och klimateffektiva produkter har stärkt konkurrenskraften under året, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

Nettoomsättningen under 2017 blev 23,5 miljarder kronor, att jämföra med 16,3 miljarder kronor under 2016. Rörelseresultatet landade på 6,0 miljarder kronor, jämfört med en förlust på 1,7 miljarder kronor under 2016.

– Produktionsstabilitet och en nära samverkan med våra intressenter i de pågående samhällsomvandlingarna är fortsatt högt prioriterat. Men vi är också i en position att ta oss an framtidsfrågorna. Det innebär att vi måste börja planera för nästa generations gruva, förädling och logistik – som kan leverera högre volymer av kvalitativa produkter till stålindustrin – med mindre resursuttag och mindre miljöpåverkan, säger Jan Moström, vd, i ett pressmeddelande.

Styrelsen föreslår en utdelning på närmare 2,9 miljarder kronor till ägaren, svenska staten. Det var flera år sedan sist.

Annons