MAF i kv Renen i Umeå

Förslag på utformning av kvarteret Renen i Umeå. Bild: MAF Arkitektkontor

MAF vinner markanvisning i Umeå

Umeå MAF Arkitektkontor AB i Luleå har vunnit en markanvisningstävling i Umeå.

Det vinnande förslaget har tagits fram i samarbete med Peab och Hemsö Fastighets AB och gäller kvarteret Renen i Umeå.

Området invid Östra Station ska enligt förslaget exploateras med en byggnad på cirka 16.500 kvadratmeter som ska rymma kontor, butiker, gym, sporthall och parkering.