Nytt steg mot fossilfritt stål

Luleå SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa steg i planerna på att utveckla en process för att göra stål utan kol, den så kallade Hybrit-projektet. Nu projekteras en världsunik pilotanläggning.

Under torsdagen meddelade de samarbetande företagen att man efter en positiv förstudie, nu går vidare och projekterar en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål i Luleå  och Malmfälten.

Samtidigt har det blivit klart att Energimyndigheten kommer att delfinansiera projektet till hälften. Planering och projektering beräknas kosta 20 miljoner kronor. Byggandet av pilotanläggningen beräknas kosta mellan en och två miljarder kronor.

- Vår förhoppning är att kunna ta ett första spadtag redan innan sommaren. I vår börjar vi också utreda möjligheterna för att bredda projektet till Finland, säger Mårten Görnerup vd för Hybrit.

Målet är att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning framme 2035.

Innan en lösning för fossilfritt stål är färdig planerar SSAB att minska sina utsläpp i Sverige med 25 procent runt år 2025, genom konvertering av masugnen i Oxelösund till ljusbågsugn. Mellan 2030-2040 planerar SSAB att konvertera masugnarna i Luleå och Brahestad i Finland, vilket skulle eliminera merparten av de återstående koldioxidutsläppen för att nå målet helt fossilfri produktion 2045.

I en debattartikel i DN på torsdagen beskriver de tre bolagens ledningar de utmaningar man står inför.

I dag är SSAB Sveriges och troligen också Finlands största utsläppskälla när det gäller koldioxid, 10 procent av utsläppen i Sverige kommer från SSAB.

Hybrit står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology