Lennart Håkansson vekens bild

Lennart Håkansson, Affärer i norr. Foto: Viveka Österman

Bra år för Norrbotten lovar gott inför framtiden

Krönika Förra veckan kom några summeringar av näringslivsåret 2017 i Norrbotten. Lägger man därtill några viktiga händelser i fjol, kan man säga att det var ett bra år i Norrbotten, skriver Lennart Håkansson, ansvarig utgivare för Affärer i norr.

Under förra veckan kom några sammanställningar som visar på ett bra 2017 i Norrbotten. Nyföretagandet ökade i länet, vi var näst bäst i landet. Samtidigt minskade nyföretagandet i riket som helhet.

Även när det gäller antalet konkurser under 2017 visar Norrbotten en bättre utveckling än riket. Konkurserna minskade i Norrbotten jämfört med året före. Totalt i Sverige ökade konkurserna.

Under det gångna året hände ett par stora, lovande näringslivsnyheter.

En eventuell nystart av  gruvan i Pajala tog flera steg framåt och allt mer tyder på att det kan bli en ny start i sommar, med det nybildade bolaget Kaunis Iron.

En annan för Norrbotten intressant satsning som seglade upp är Northvolts planerade batterifabrik. Den hamnade visserligen inte i Luleå som många hoppats, men lokaliseringen i Skellefteå kan ändå få effekter för näringslivet i Norrbotten och universitetet i Luleå.

2017 blev ett rekordår för bilförsäljningen. Man kan tycka olika om det är bra eller dåligt med fler nya bilar ur miljösynpunkt. Men hur som helst är bilförsäljningen en indikator på hur det går för samhällsekonomin och hur hushållen ser på sin egen ekonomi.

Svensk basindustri utvecklas också lovande, vilket naturligtvis är bra för Norrbotten. SSAB:s konsolidering efter samgåendet med Rautaruukki går minst lika bra som det var tänkt. Malmpriserna har återhämtat sig något och det ser ljusare ut, inte bara för Pajalagruvan, utan också för LKAB och Boliden.

Det ger också bättre förutsättningar för utvecklingen i det övriga näringslivet i Norrbotten, inte minst vad gäller den strategiskt viktiga digitaliseringen. I Norrbotten finns flera IT-företag som är i framkant på utvecklingen, mycket tack vare att de är strategiska partners till de stora basindustrierna.

Lägg därtill att bostadsbyggandet i framför allt Luleå har tagit högre fart än planerat och att samhällsomvandlingarna i Malmfälten rullar vidare.

När man så här försöker summera 2017, ser det ut som att vi nu inleder 2018 med förutsättningar för en fortsatt bra utveckling. Det blir ett spännande och händelserikt år. Det kommer vi att bevaka här i Affärer i norr.

God fortsättning!

 

Annons