Arbetslösheten fortsätter minska

Luleå Fler får arbete och arbetslösheten fortsätter att minska i Norrbotten. Det visar Arbetsförmedlingens statistik för december 2017.

I december var 8.700 personer inskrivna som arbetslösa i länet. Det var 365 färre än vid samma tid året före. 960 av de som var inskrivna som arbetslösa fick ett arbete under december. Det är 170 fler än året före.

Under 2017 var den relativa arbetslösheten i Norrbotten i genomsnitt 6,8 procent i månaden (i riket var den 7,5 procent). 2016 var arbetslösheten i länet cirka 7 procent (i riket 7,6 procent) per månad.

– Det är 21 procent fler som fått ett arbete i december jämfört med i fjol. En stor del av dem är utomeuropeiskt födda. Det är bra att de kommer ut i arbete, även om det är subventionerade jobb som till exempel extratjänster i början, säger Daniel Nilsson arbetsförmedlingschef i Luleå/Boden. 

Samtidigt ökade varslen i december. 189 personer varslades om uppsägning i december i Norrbotten. Året före var det bara 37 personer. Under 2017 har närmare 1.370 personer varslats om uppsägning, det är drygt 180 fler jämfört med hela 2016.

Annons
hotell