Billerud Korsnäs förlorar på mild höst

Kalix Billerud Korsnäs lider brist på massaved efter ovanligt blöt och mild väderlek i höstas. Det kan försämra första kvartalets resultat med 80-100 miljoner kronor.

Normala vintrar fryser marken och gör det möjligt att bedriva ett effektivt skogsbruk, men så har det inte varit i inledningen på årets vinter.

"I dagsläget kan inte skogsmaskiner användas i markerna i vissa områden. Dessutom begränsas möjligheterna att köra på skogsbilvägnätet på vissa håll vilket också minskar virkesflödet. Läget är likadant i Norden, västra Ryssland och de tre baltiska staterna", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den ekonomiska effekten på resultatet i det fjärde kvartalet 2017 betecknas som liten, men första kvartalet i år räknar man med en resultatförsämring på 80-100 miljoner kronor på grund av vinterns väder.

Billerud Korsnäs har en fabrik i Karlsborg utanför Kalix. 

Annons