Hamnar i Norrbotten träffade minister

Norrbotten Infrastrukturminister Tomas Eneroth träffade under onsdagen Kalix Hamn, Luleå hamn och Piteå Hamn, tillsammans med representanter från Sveriges allmänna hamnar.

Det är första gången i modern tid som en minister samlar ihop alla hamnar i Sverige. Syftet med mötet är att ha en diskussion om hamnarnas roll i framtidens godstransportsystem och om vad som behövs för att få fler transportörer att välja sjöfarten.

– Sjöfarten är viktig för Sverige, inte minst för att vi ska nå klimatmålen. Regeringen vill att alla trafikslag används mer effektivt tillsammans, och här kan vi konstatera att sjöfarten kan utnyttjas mer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

- Jag hoppas att det här mötet kan bidra till mer samarbete för ökad sjöfart, både mellan offentlig sektor, näringsliv, akademin och hamnarna, men också hamnar emellan, säger Tomas Eneroth.

Effektiva, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter har bäring på flera av regeringens mål och strategier som att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, exportstrategin, nyindustrialiseringsstrategin och fossilfritt Sverige. Under våren 2018 kommer regeringen att presentera en godstransportstrategi.

Annons