LKAB kan öka i Masugnsbyn

Kiruna LKAB får tillstånd att öka brytningen av dolomit i Masugnsbyn.

Mark- och miljödomstolen har godkänt LKAB:s miljökonsekvensbeskrivning vilket innebär att bolaget får utöka den nuvarande brytningen med ytterligare ett område.

Enligt LKAB:s beräkningar kommer brytningen av de två täkterna i Masugnsbyn att kunna fortgå i 30-40 år.

Genom den planerade brytningen i Masungsbyn kan LKAB bli självförsörjande när det gäller dolomit. Dolomit används som tillsatsmedel vid produktion av direktreduktionspellets.

Annons