Regionala Noder

Regionala Noder fortsätter

Luleå Projektet Regionala Noder fortsätter fram till 2020.

Regionala Noder är ett samarbete mellan Energimyndigheten och de regionala energikontoren, som ska underlätta för små och medelstora företag att energieffektivisera. Det finns möjlighet för företag att få upp till 50. 000 kronor i stöd för att genomföra en kartläggning av sin energianvändning och få förslag på åtgårder i den egna verksamheten.

Projektet skulle ha avslutats nu, men får en förlängning fram till 2020. Det medfinansieras av EU genom det nationella regionalfondsprogrammet. 

Fokus för den nya perioden blir tätare samarbeten med företag, organisationer och andra projekt som stödjer energieffektivisering i små och medelstora företag.

- Vi ser fram emot fortsättningen av projektet Regionala Noder eftersom vi ser att det har bidragit starkt till en ökad energieffektivisering och energimognadsgrad hos de deltagande företagen, både i Norrbotten och Västerbotten, säger Isabella Katsimenis, projektledare för Regionala Noder på Energikontor Norr i Luleå.

Annons
hotell