SSAB:s resultat förbättrades med 2,6 miljarder

SSAB:s rörelsesresultat helåret 2017 blev 3.838 miljoner kronor, en förbättring med 2.625 miljoner.

Försäljningen under 2017 uppgick till 66 miljarder kronor (55,4).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade till 843 miljoner kronor jämfört med 107 miljoner samma kvartal året före. Försäljniingen uppgick till 17 miljarder kronor under fjärde kvartalet (14,4). 

Kassaflödet förbättrades kraftigt under 2017 och det uppsatta målet att minska nettoskulden med 10 miljarder kronor överträffades med 2,2 miljarder kronor. Sedan slutet av första kvartalet 2016 har SSAB minskat nettoskulden med 12,2 miljarder kronor.

Främsta anledningen till förbättringen var högre priser och fortsatt tillväxt för höghållfasta stål inom segmentet automotive inom SSAB Europe, och högre volymer inom SSAB Special Steels.

Styrelsen föreslår att utdelningen ska bli 1,00 kronor per aktie. Det är den första utdelningen bolaget gör sedan 2012.

- Sammantaget ser jag positivt på 2018. SSAB har starka
marknadspositioner på våra hemmamarknader och inom våra globala
nischer, vi har stärkt balansräkningen ordentligt och möjligheterna
är goda att fortsätta generera starka kassaflöden. SSAB har därmed
byggt en stark plattform för fortsatta satsningar på lönsam tillväxt, skriver koncernchefen Martin Lindqvist i bokslutskkommunikén.