SSAB och Luleå Energi fortsätter samarbeta om fjärrvärme

Luleå Luleå Energi och SSAB har kommit överens om fortsatta fjärrvärmeleveranser genom ett nytt avtal som sträcker sig fram till 2030, med möjlighet till förlängning.

Samarbetet omfattar även gemensam utveckling för att ännu bättre ta hand om olika typer av överskottsvärme.

Luleå Energi producerar och levererar fjärrvärme till kunderna i Luleå, i  kraftvärmeverket Lulekraft, som man äger tillsammans med SSAB. Här produceras fjärrvärme av brännbara restgaser från SSAB:s stålproduktion. Ett  samarbete som pågått sedan 1970-talet.

- För oss är det viktigt att leverera en trygg fjärrvärme till kunderna. Det har vi gjort under många år och det fortsätter vi att göra. När vi blickar ännu längre fram, bortom 2030, räknar vi med att fortsatt följa fjärrvärmens idé där vi nyttjar restenergier från samhället som annars skulle gå förlorade, säger Magnus Johansson chef för värme och kyla på Luleå Energi.

- Vi är glada över att vi nu förlängt samarbetet så att våra processgaser även fortsättningsvis återanvänds så effektivt som möjligt. Detta är till nytta för fjärrvärmekunderna men även för SSAB i form av den elkraft som produceras vid Lulekraft, säger Nils Edberg, platschef på SSAB Luleå.