Boliden investerar 750 miljoner i Rönnskär

Skellefteå Boliden investerar 750 miljoner kronor i ett nytt lakverk i Rönnskärsverket utanför Skellefteå.

Anläggningen ska vara driftsatt i slutet av 2020 och syftar till att utvinna mer material från restmaterial. Investeringen innebär också att mängden avfall som ska deponeras i djupförvaret på Boliden Rönnskär minskar, skriver Norran Affärsliv.

Upparbetningen av restprodukter kommer dels att öka utbytet av metall ur redan bruten malm, dels vara en del i förbehandlingen inför slutlig deponering i det djupa bergförvaret.

Lakningsanläggningen innebär en ny byggnad om 45 gånger 135 meter intill kajen på Rönnskärs industriområde. Anläggningen ska vara igång i slutet av 2020, om miljötillstånd för anläggningen erhålls som beräknat i september i år. Produktionen beräknas uppgå till 25.000 ton blysulfat och 25.000 ton koppar/zinksulfat. 

Annons