SSAB förbättrade resultatet

Luleå SSAB ökade omsättningen och förbättrade resultatet under andra kvartalet.

Försäljningen blev 19.263 miljoner kronor mot 17.115 miljoner samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet blev 1.630 miljoner kronor, jämfört med 1.205 miljoner i fjol.

"Resultatet steg också jämfört med föregående kvartal, framförallt drivet av SSAB Americas. Kvartalet präglades av fortsatt god efterfrågan och en gynnsam prisbild på våra marknader. Vi ökade volymerna av höghållfasta stål både för SSAB Special Steels och Automotive inom SSAB Europe", skriver koncernchefen Martin Lindqvist i en kommentar.

"Trots en viss politisk turbulens kring handelshinder bedöms utsikterna vara goda för andra halvåret 2018. SSAB har en stark position på hemmamarknaderna och vi följer vår plan mot de strategiska tillväxtmålen för 2020. Förutsättningarna är därmed goda för fortsatt lönsam tillväxt och starka kassaflöden."

Annons