Miljardstöd till drabbade lantbrukare

Luleå Regeringen har beslutat om ett stöd på totalt 1,2 miljarder kronor till lantbrukare som drabbats av sommarens extrema torka.

Miljardpaketet till torkdrabbade lantbrukare ska ge kompensation på både kort och lite längre sikt.

– Torkan har fått stora konsekvenser för lantbrukarna. Många är oroliga för sina djur och för sin framtid. Med regeringens nationella krispaket på drygt 1,2 miljarder kronor ger vi lantbrukarna bättre förutsättningar att hantera denna svåra situation, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen skjuter till 400 miljoner kronor i höständringsbudgeten för 2018. Dessa medel kommer att betalas ut så fort som möjligt, men senast i december 2018. Djurproducenterna stärks också indirekt genom att slakteriavgifterna föreslås sänkas med 60 miljoner under 2018.

Under 2019 tillkommer stödåtgärder på 760 miljoner kronor. Utformningen kommer att ske i dialog med branschen så att medlen kan inriktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att betala ut stöden till lantbrukarna, medan Livsmedelsverket hanterar den sänkta slakteriavgiften.

Annons
Dare _Skarp
Annons
Dundret -380x 512