35 miljoner till utveckling inom datacenter och IT

Luleå Luleå tekniska universitet får EU-medel till två projekt inom datacenter och IT. Totalt satsas 35 miljoner kronor.

Projektet Datacenter Innovation Region får 15 miiljoner kronor från Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland. Syftet med projektet är att Övre Norrland ska bli världsledande inom området datacenter och storskalig datahantering.

– Med våra förutsättningar har vi en unik möjlighet att ta en ledande roll inom det här området, säger Jan-Olov Johansson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet.

Projektet ska jobba med små och medelstora företag vars affärer antingen bygger på ett eget datacenter, är leverantörer av infrastruktur, hård- eller mjukvara till ett datacenter, eller företag vars affärer bygger på tillgång till ett datacenter, till exempel beräknings- och lagringsintensiva molntjänster och storskalig datahantering.

Luleå tekniska universitet är ensam projektpart och projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Norrbotten, Region Västerbotten, länsstyrelsen i Västerbottens län, Storumans kommun, Lycksele kommun och Nodepole. Totalt satsar 35 miljoner kronor.

Projektet Gender Smart Arena får 2,5 miljoner kronor från EU för att skapa en inkluderande och innovativ affärsmodell som ska ge bättre affärer för företag i it-branschen.

Förutom Luleå tekniska universitet deltar följande parter och finansiärer: Arctic Group, BnearIT, Tromb, Luleå kommun, Piteå kommun, Skellefteå kommun, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Totalt saatsar 5 miljoner kronor.

 

Annons