Ökande sysselsättning graf

Bilden visar hur sysselsättningen väntas öka framöver. Bild: Arbetsförmedlingen

Brist på arbetskraft växande problem i Norrbotten

Luleå Den starka konjunkturen gör att det går bättre än väntat för företagen i Norrbotten. Bristen på arbetskraft är ett växande problem som hotar välfärd och tillväxt, skriver Arbetsförmedlingen i sin senaste rapport.

Optimismen inför framtiden är stor i näringslivet i Norrbotten. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten kommer att sjunka från omkring 6,7 procent till under 6 procent under det närmaste året.

Mest optimistiska i Norrbotten är företagare inom information och kommunikation, bygg och hotell och restaurang.

I takt med att efterfrågan på arbetskraft ökar och befolkningen i den yrkesverksamma åldern minskar, får allt fler arbetsgivare svårare att få tag på arbetskraft.

– Bristen på arbetskraft kan göra att företagen inte kan växa, trots att det är en urstark konjunktur, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden.

- Då måste vi ta tillvara den kompetens vi har i den arbetskraft vi faktiskt har. Till exempel nyanlända, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och de som varit arbetslösa lång tid. Det är ett måste för att klara vår framtida välfärd i Norrbotten, säger Daniel Nilsson.

Entreprenad- och anläggningsbranschen är en av de branscher som har svårt att rekrytera arbetskraft.

Arbetsförmedlingens prognos för det närmaste året grundar sig på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med nästan 700 arbetsgivare i Norrbotten.

Annons
Annons