Hybrit får halv miljard i stöd från energimyndigheten

Luleå Hybrit, projektet för fossilfritt stål, får 528 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten

Hybrit drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall och syftet är att utveckla en metod att tillverka stål utan att använda kol i processen. Lyckas det innebär det att Sveriges totala koldioxidutsläpp minskar med 10 procent och Finlands med 7 procent.

- Med vårt engagemang i Hybrit-initiativet driver vi på omställningen till en fossilfri industri och ett hållbart samhälle. Dessutom bidrar vi till långsiktig konkurrenskraft för svensk stålindustri och växlar upp arbetet kring de gröna unika energisystemen i Sverige, säger Remy Kolessar, chef för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Stödet från Energimyndigheten omfattar två delprojekt:
Projekt 1 avser pilotstudier av direktreduktion av
järnmalmspellets med vätgas och efterföljande nedsmältning i
ljusbågsugn för stålproduktion. 

Projekt 2 omfattar utveckling av fossilfri värmningsteknik för sintring av
järnmalmspellets. Studierna syftar dels till att minska utsläppen i
befintliga pelletsverk, och även till att ta fram en ny
pelletiseringsprocess.

Annons