Masugnsslam ska återvinnas i nytt projekt

Luleå Forskningsinstitutet Swerea Mefos vill hitta ett sätt att ta tillvara på restprodukter från järnframställningen och återvinna dessa.

Enligt Swerea Mefos genereras årligen cirka 25.000 ton masugnsslam som en restprodukt vid råjärnstillverkning i masugn. Slammet innehåller stora andelar kol och järn, men är svårt att återanvända i processen då zinkhalten är hög. 

I projektet Optifines ska ett koncept för återvinning av slammet utvecklas. En återvinningsbar produkt utan zink och ett stoft med zink ska skiljas ur, och levereras till SSAB och Boliden.

− Eftersom det här slammet innehåller höga halter av värdefulla element som järn och kol skulle ett nyttiggörande i de metallurgiska processerna både minska mängden lagrat material och ge besparingar avseende jungfruligt råmaterial. Därför är det av stort ekonomisk och miljömässigt värde att utveckla en metod som gör detta möjligt, säger Katarina Lundkvist, projektledare på Swerea Mefos, i ett pressmeddelande.

Annons