Nyab bygger dricksvattenreservoar

Nyab ska bygga dricksvattenreservoar åt LKAB. Foto: Nyab

Nyab bygger dricksvattenreservoar åt LKAB

Malmberget Nyab ska bygga en ny dricksvattenreservoar på Repisvaara åt LKAB.

Reservoaren är på 1.200.000 liter och ska ersätta Kaptensreservoaren i Malmberget som är under avveckling.

-Projekt tillhörande eller kopplade till samhällsomvandlingen är intressanta, då det är viktiga delar som berör många i uppbyggnaden av ett attraktivt och hållbart samhälle. Vi har tidigare utfört anslutande tryckstegringsstation åt Gällivare kommun och gjort stora delar av Repisvaaras infrastruktur och omvandling från rå skogsmark till ett bostadsområde säger Fredrik Karkiainen, affärsområdeschef för anläggning på Nyab. 

-Detta projekt är tekniskt och utförandemässigt intressant, detta då vi vunnit LKAB:s förtroende genom ett sidoanbud, med en egen konstruktionslösning som sparar kunden tid såväl som pengar. Typen är en högreservoar i betong som delvis byggs under jord, säger Erik Lindmark, projektchef på Nyab.

Nyab räknar med att i år nå en omsättning på över 700 miljoner kronor, mot fjolårets på 500 miljoner. Koncernen har cirka 100 anställda och är uppdelad i fyra affärsområden: anläggning, bygg, infrastruktur och special.

Annons