Nytt avtal mellan LKAB och Kiruna kommun klart

Kiruna LKAB ersätter Kiruna kommun med två miljarder kronor och ersätter byggnader i tredje gruvstadsparksavtalet.

LKAB och Kiruna kommun är också överens om hur det kommunala bostadsbeståndet och fjärrvärmen i området ska hanteras.

– Nu är ytterligare ett viktigt steg taget i att säkra utvecklingen av Kirunas nya stadskärna. Vår inriktning har varit, och är fortfarande, att kostnaderna för stadsomvandlingen inte ska drabba Kirunaborna och att det som rivs ska ersättas med likvärdig funktion, kvalitet och volym. Den målsättningen tycker jag att vi lyckats uppnå även i detta avtal. Därutöver pågår också arbete i en gemensam samverkansgrupp mellan länsstyrelsen, LKAB och kommunen med att ta fram förslag på vilka kulturbyggnader som kan flyttas och var de kan placeras., säger Kristina Zakrisson (S), kommunalråd. 

– Gruvstadsparkavtalen gör det möjligt för LKAB att fortsätta gruvdriften. Det tryggar tillväxt och jobben i gruvan samt ger kom­munen förutsättningar att fortsätta utveckla en ny stadskärna, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Avtalet rör områden som täcker gruvverksamheten fram till år 2028.

– Avtalet för Gruvstadspark 3 säkrar långsiktig utveckling som bland annat fler bostadsprojekt, samtidigt som kommunen omvandlar den nuvarande stadskärnan till industriområde så att LKAB får avgörande tillgång till mark, säger Stefan Hämäläinen, direktör LKAB:s samhällsomvandlingar.

Annons