Radiotjänst

Radiotjänst i Kiruna ska avvecklas. Regeringen lovar 120 nya statliga jobb som ersättning. Foto: Lennart Håkansson

Statliga ersättningsjobb till Kiruna

Kiruna Under fredagen presenterade regeringen ett förslag till cirka 120 nya statliga jobb i Kiruna, som ersättning för de arbeten som försvinner när Radiotjänst i Kiruna avvecklas.

I det så kallade Kirunapaketet ingår delar av Lantmäteriets verksamhet, etablering av ett kontor för Statens servicecenter och utveckling av Skatteverkets verksamhet inom beskattningsområdet.

- Regeringen menar allvar med att hela landet ska leva. Därför kommer vi att ge i uppdrag till ett antal myndigheter att förbereda denna utvidgning. Detta för att Kiruna inte ska drabbas av nedläggningen av Radiotjänst, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- Nu ökar vi takten med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Förstärkningen av Lantmäteriets verksamhet i Kiruna kommer skapa värden för hela landet och ge många arbetstillfällen i Kiruna, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Radiotjänst är med 120 heltidsanställda och lika många deltidsanställda Kirunas tredje största arbetsgivare. De 120 nya jobben motsvarar inte fullt ut de arbeten som försvinner när Radiotjänst avvecklas.

Annons