Stora infrastrukturinvesteringar till Norrbotten

Norrbotten Norrbotniabanan, projekt Malmporten och investeringar på Malmbanan finns med i den nya infrastrukturplanen.

I planen, som gäller från 2018 till år 2029 ingår också trafiksäkerhetshöjande insatser på delar av E 4 och E 10.

– Norrbotten lider av att den här infrastrukturen inte redan är byggd eller har tillfredställande kapacitet. Att dessa satsningar nu finns med känns avgörande på många sätt för länets framtida utveckling, säger Patrik Wallgren, samhällsplaneringschef inom Region Norrbotten, i ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet begär också regeringen att EU ska forlänga stomnätskorridoren Scanmed, som nu slutar i Stockholm. Regeringen vill förlänga den till Haparanda-Torneå och Narvik.

Annons
Annons