Boden satsar på blockchain

Malin Winsa, Boden Business Park, Erik Svensson, Bodens Utveckling, Martin Lundgren, LTU och Marie Nolin, LTU

Boden satsar på blockchain

Boden Boden har redan etablerat sig som en plats där fler och fler blockkedjeföretag etablerar sina servrar i de datahallar som finns. Nu ska man ta nästa steg: vidareförädling.

Nu vill Boden gå från att tillhandahålla lådor för datorer till att vara med i vidareförädlingen. Här kan man nyttja de fördelar och den kompetens som redan finns i regionen.

- Vi har hallar för servrar. Nu handlar det om utveckling och affärsidéer kring tekniken. Det kommer många nya tjänster som använder blockchain-teknik, säger Malin Winsa, Boden Business Park.

I samarbete med Luleå tekniska universitet ska Boden Business Park öka intresset för  blockkedjeteknikens möjligheter och öka kompetensen på området genom konferensen Blockchain North den 24 maj i Sävast.

Konferensen vänder sig till alla företag och organisationer i regionen som kan ha intresse av blockkedjeteknik. 

- Vi vänder oss till alla som är intresserade av blockkedjeteknik och kompetensutveckling inom det området. Vi vill höja intresset för och kunskapen om området. Det är ett sätt att öka kompetensen i regionen. Kompetensförsörjningen är en viktig del, säger Marie Nolin, LTU.

Annons