Brist på arbetskraft i Pajala

Pajala Bristen på arbetskraft är nu så stor i Pajala att arbetsförmedlingen anordnar en kraftsamling den 17 maj.

Inför nyöppnandet av gruvan i Kanisvaara i sommar finns det inte tillräckligt med arbetskraft i Pajala. Gruvan beräknas behöva cirka 300 personer.

– Det är viktigt att vi kraftsamlar så att vi tillsammans med andra aktörer över hela landet kan visa de möjligheter som kommer att uppstå i Pajala, säger företagsrådgivaren Leif Pääjärvi i Pajala.

Det är inte bara gruvan som behöver arbetskraft. Det finns stora behov av arbetskraft i Pajala inom hälso- och sjukvård, besöksnäringen, barn- och utbildning och så finns en stor skogsnäring som också kommer att behöva arbetskraft. 

- Vi i Pajala klarar inte det här själva, Östra Norrbotten klarar det inte själva, inte ens Norrbottens län. Det är ju yrkesområden som redan i dag är bristyrkesområden, säger Leif Pääjärvi.

Annons