Jan-Olov Nordström

Jan-Olov Nordström, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Förbättrat företagsklimat i Norrbotten

Luleå Åtta av de 14 kommunerna i Norrbotten får ett högre betyg av sina föreägare i år, jämfört med samma undersökning i fjol.

Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av företagsklimatet i kommunerna, där 1.374 företagare har betygsatt den egna kommunen.

Högst sammanfattande omdöme får Bodens kommun, medan Pajalas företagare är minst nöjda med företagsklimatet. Den största förbättringen, sett till alla frågor i undersökningen, har i år skett i Piteå.

Betyget på de olika enkätfrågorna skiljer sig stort. Mest positiv är företagens syn vad gäller offentlig upphandling och osund konkurrens, där man från företagarna ser en utveckling i rätt riktning mot bättre upphandlingar och minskad konkurrens från kommunerna. 

Det som sticker ut negativt är möjligheten att hitta medarbetare med rätt kompetens.

I år handlade en av extrafrågorna om kommunens råd och vägledning. Här upplevde en tredjedel av de svarande företagen i Norrbotten att de inte får de råd och den vägledning som företaget behöver vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll.

- Ett område med förbättringspotential med andra ord, säger Jan-Olov Nordström, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Sammanfattande omdöme i hemkommunen från företagen i Norrbottens 14 kommuner och jämförelse med 2017:

 Företagsklimat tabell

Annons
hotell