Stora byggpriset

Från vänster: Åsa Söderström Winberg, Hans Pétursson, Raid Karoumi, Tara Woods, Niklas Sörensen Foto: Truls Busch.

Hans Pétursson fick stora byggpriset

Luleå Hans Pétursson, LTU, fick Sveriges största byggpris: Sigge Thernwalls stora byggpris.

Hans Pétursson är teknisk doktor vid Luleå tekniska universitet och stålbrospecialist vid Trafikverket i Borlänge. Han får priset för sitt "tillämpade forskningsarbete kring broar med integrerade landfästen. Han har studerat internationell forskning på detta område och anpassat beräkningsmodeller och metodik efter svenska förhållanden."

Själv säger han i ett pressmedelande:

– En bro ska stå i 120 år, men våra försök med integrerade landfästen visade att bron skulle klara att stå i 300 år. Det blir även en minskad miljöpåverkan med mindre material, och dessutom lägre underhålls- och investeringskostnader. I detta projekt har forskning blivit något användbart för samhället.

Prissumman han får är på 200.000 kronor. Övriga mottagare av Sigge Thernwalls stora byggris var Raid Karoumi, KTH (700.000 kronor) och Tara Wood, Chalmers (100.000 kronor).

Priset delades ut på Rambolls Engineering for life-gala på Winterviken i Stockholm. Priset delas varje år ut till "eldsjälar som med nytänkande lösningar lyckats ta sin och andras forskning från teori till praktik och därmed bidrar till samhällsnytta." 

Annons