Luleå hamninlopp (1)

Nu är tillstånden för muddring av farleden in till Luleå klara. Foto: Fredrik Broman

Ingen överklagan av Malmporten

Luleå Ingen har överklagat Mark- och miljööverdomstolen beslut om muddermassornas placering i projekt Malmporten. Damed har domen vunnit laga kraft.

Det var den 11 april 2018 som dom i målet kungjordes av Mark- och miljööverdomstolen. Domen innebär att muddermassor med lägre föroreningshalt får dumpas i djuphålan vid Vitfågelskär i enlighet med tidigare dom, men massor med förhöjd föroreningshalt kan användas för att bygga nya lasthanteringsytor i Luleå hamn. 

Sjöfartsverket får alltså tillstånd att placera förorenade massor med lägre föroreningshalt, under ett tre meter tjockt lager av rena muddermassor i djuphålan utanför Luleå.

- I och med att domen i Mark- och miljööverdomstolen vunnit laga kraft får vi ramar och förutsättningar för det fortsatta projekteringsarbetet. Domen innebär att en helt oumbärlig milstolpe nu är på plats. Nu väntar vi bara på regeringens nationella plan för infrastruktur där vi hoppas att Malmporten finns med, säger Henrik Vuorinen.

Malmporten är en utbyggnad av Luleå hamn och fördjupning av farleden in till Luleå som ska möjliggöra för större fartyg att använda hamnen i framtiden.

Annons
Dundret -380x 512