Internet i glesbygd

Luleå tekniska universitets forskare Jaap van de Beek och Karl Andersson. Foto: LTU

LTU med i projekt för internettäckning

Luleå Luleå tekniska universitet koordinerar ett nytt projekt, #fulltäckning, som ska försöka få till bättre och helst full internettäckning även i glesbygden.

– En inkludering av landsbygden är inte minst en fråga om demokrati, säger Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

Syftet med projektet Rural ICT Testbed – #fulltäckning – är att undersöka vilka möjligheter det finns för att åstadkomma förbättrad eller i bästa fall full internettäckning i glesbygd. Utgångspunkten är att använda modern trådlös teknik.

– Själva tekniken är egentligen inte den största flaskhalsen. Det är snarare operatörerna, infrastrukturen och affärsmodellerna, säger Jaap van de Beek, professor i signalbehandling vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna har identifierat tre nyckelfaktorer för förbättrad täckning:

- Återanvändning av befintlig infrastruktur, till exempel tv-master.

- Om ingen befintlig infrastruktur finns, måste det offentliga träda in och investera i ny.

- Att operatörerna bättre delar på och samverkar kring infrastruktur.

Projektets totala budget är cirka 18 miljoner kronor.

LTU koordinerar projektet där också följande parter deltar: Arctoslabs Scandinavia, Ericsson, Iteam Solutions, Akademi i norr, Lantbrukarnas riksförbund, Lunds universitet, North Net Connect, Regionförbundet Västerbotten, Region Norrbotten, Visita, Västerbottens läns landsting och Lennox PR.