Nyab vinner två upphandlingar

Kalix Nyab Infrastruktur AB vinner två upphandlingar åt Trafikverket i Kalix. Kontraktsvärdet är över 32 miljoner kronor.

Den ena är en ny gång- och cykelport vid Ponderosa och det andra är E4, Reningsverket - Björkforsvägen. Upphandlingarna innehåller mark- och anläggningsarbeten, mitträcken, elarbeten, va-arbeten och broarbeten.

- Inom loppet av en vecka är det mycket glädjande att få två positiva tilldelningsbesked av Trafikverket. Projekten i sig ligger helt i linje med vår expertis, och vi ser fram emot att utföra infrastrukturarbeten i Kalix området som påverkar trafiksituationen positivt för gång-, cykel- och biltrafik säger Björn Lindbäck, arbetschef på Nyab Infrastruktur. 

Nyab Infrastruktur är ett dotterbolag till Nyab Sverige AB och bildades för sju månader sedan.

Annons