Turismföretag svårt rekrytera

Turismföretag har svårt att få tag i rätt personal.

Turismföretag har svårt hitta arbetskraft

Luleå Turismföretag har större vilja att växa än genomsnittet av små och medelstora företag. De vill anställa och öka sin omsättning, men har svårt att hitta personal.

Det framgår av Tillväxtverkets rapport Vardag och framtid för turismföretagen. Rapporten är en del i Tillväxtverkets serie Företagens villkor och verklighet, som beskriver företagens upplevelse av vardag och framtid.

Hela 80 procent av turismföretagen vill växa, 50 procent genom att både öka omsättningen och anställa ny personal, enligt den nya rapporten.

Men ett stort hinder är svårigheten att få tag i rätt personal. 62 procent av de svarande i undersökningen har försökt rekrytera de senaste tre åren, men hälften hade svårt att hitta sökande med rätt yrkeserfarenhet, kompetens eller behörighet.

– Att turismföretagen vill växa är viktigt för sysselsättningen i Sverige. Det är också viktigt för mångfald och integration, eftersom branschen lockar till sig många med utländsk bakgrund, säger Sofi Sjöberg, analytiker på Tillväxtverket som skrivit rapporten.

Annons