Utbildning Nord får EU-stöd till utomlandspraktik

Iiris Matela, internationell koordinator på Utbildning Nord med beslutet från UHR att vi beviljats pengar för att kunna skicka studerande på praktik i Europa. Foto: Utbildning Nord

Utbildning Nord får stöd till utomlandspraktik

Övertorneå Utbildning Nord i Övertorneå får drygt 1,1 miljoner kronor för att förbättra nyanländas möjligheter att få praktikplats i ett annat EU-land.

Det är Universitets- och högskolerådet som har beviljat Utbildning Nord 111.152 euro inom ramen för Erasmus+ VET Mobility Charter,  till projektet Bättre möjligheter - Nya insikter och ny teknik genom praktik utomlands.

- Studeranden som har en icke nordisk bakgrund har ibland svårt att få praktikplats i det nya hemlandet. Praktik via Erasmus+ kan vara en avgörande merit i deras CV. Vår erfarenhet är att en praktik ofta även är vägen till jobb. Därför kommer vi att använda de här extra resurserna till att ge utomnordisk födda möjlighet till utlandspraktik men även andra som fått en arbetsmarknadsutbildning hos oss kan komma ifråga, säger Iiris Matela, som är internationell koordinator på Utbildning Nord.

Projektet pågår under två år och ger 30 vuxenstuderande möjlighet till en fyra veckor lång utlandspraktik och 16 anställda får möjlighet att genomföra jobbskuggning under fyra dagar i ett annat EU-land med fokus på ny teknik.

De övriga partnerländerna i det här utbytesprojektet är Belgien, Estland, Irland, Italien, Malta, Polen och Tyskland.

Annons
Dundret -380x 512