Försiktig optimism i norr

Luleå Arbetsgivare i norra Sverige är försiktigt optimistiska och förväntar sig något fler jobbtillfällen under våren, enligt Manpower Groups arbetsmarknadsbarometer.

Sysselsättningstrenden för det andra kvartalet ligger på plus 2 procent i Norrland, på samma nivå som sysselsättningstrenden för hela landet.

Sysselsättningstrenden för Norrland innebär en markant ökning på hela 14 procentenheter jämfört med samma period 2017, då jobbprognosen låg på minus 12 procent.

– Trots vårens blygsamma jobbprognos så pekar det mesta på en välmående norrländsk arbetsmarknad som fortsätter att digitaliseras i snabb takt. Det ställer högra krav på företagsledare att rekrytera talanger med viljan att utvecklas och förmågan att snabbt anpassa sig till nya omständigheter, säger Lars Forseth, vd för Manpower Group Sverige.

Annons
Annons