Bygginspektion

Inspektionerna ska särskilt inrikta sig på riskerna med asbest- och kvartsdamm.

Inspektioner av byggarbetsplatser

Luleå Arbetsmiljöverket inleder nu i mars en kampanj där man under året ska inspektera bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet.

Olika risker, som kan leda till arbetsjukdomar ska inspekteras, bland annat ska man lyfta riskerna med asbest- och kvartsdamm.

– Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan 6 och 50 anställda, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket.

Man ska göra cirka 1.850 besök ute på arbetsplatser. 

I april startar också inspektioner av första linjens chefer, det vill säga platschefer, och deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Det blir cirka 600 besök hos företag med mer än 50 anställda.

Här kontrollerar inspektörerna hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur de hanterar och förebygger stressrelaterade arbetssjukdomar.

Annons
Annons