Arbetskraftsbrist i vindbranschen

Jimmy Selin, Nordex och Jonas Lundmark, WPS. Foto: Lennart Håkansson

Vindkraftsbranschen har brist på tekniker

Piteå I den expansiva vindkraftsbranschen är oron stor för att man inte ska kunna rekrytera de tekniker som behövs. Därför välkomnar man en ny tvåårig YH-utbildning för servicetekniker inom förnybar energi, som nu startar i Piteå i Lernias regi.

- Vi har svårt att få tag i folk med den här utbildningen. Det är en utbildning som leder till jobb, och långsiktiga jobb. Vi räknar med att det bara i Piteå behövs 30 nya tekniker inom två år. I Norrland behövs det cirka 60, säger Jimmy Selin, utbildningsansvarig vid vindkraftsbolaget Nordex.

- Utbildningen kommer absolut inte att räcka. Alla som utbildar sig går inte till vår bransch. Även om det kommer folk från andra håll så blir det brist, säger Jonas Lundmark, marknadsansvarig vid WPS, Wind Power Service, i Piteå.

De pekar på att det inte bara är vindkraften som behöver mer folk de närmaste åren, det gäller även för andra områden inom hållbar energi.

- Solenergin är också het och vi har bioenergianläggningar i Norrbotten. De som utbildar sig inom det området kan också jobba inom andra områden som till exempel vattenkraft, säger Jimmy Selin.

Det är än så länge en mansdominerad bransch, men det hoppas man ändra på.

- Det finns redan i dag kvinnliga tekniker hos oss och de klarar sig bra. Så det är inget hinder för tjejer att söka sig vår bransch, säger Jimmy Selin.

Annons