Leila Nutti

Leila Nutti förbereder det nya projektet Arctic Design of Sweden. Foto: Lennart Håkansson

Arctic Design of Sweden ska främja exporten

Jokkmokk Vid årsskiftet startar ett nytt projekt som ska hjälpa företag inom design och konsthantverk att komma ut på den internationella marknaden: Arctic Design of Sweden.

Det är ett treårigt projekt som ska drivas av Region Norrbotten och näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk. 

Leila Nutti i Jokkmokk är anställd för att göra förstudien till det nya projektet, vilket innebär att hon åker runt och informerar företag som är aktuella och kan vara intresserade.

- Många företag har bra produkter men vet inte vilken marknad som är lämplig och hur man kommer ut på den, säger Leila Nutti, som själv driver fyra enskilda firmor inom renskösel, turism, slöjd och konst.

Det nya projektet gäller alla företag inom området design, handtverk och konst. Leila Nutti ser det särskilt intressant för samiska företagare som i stor utsträckning arbetar inom det området.

- Det här ligger rätt i tiden med många nya företag som startar med design och konsthantverk. Jag hoppas att det gör att man kan få ökad förståelse gentemot den samiska kulturen och de samiska företagen, och att det kan bidra till att företagarna kan leva sina företag, säger Leila Nutti.

Konkret kommer man att arbeta mycket med mässor och popup-shops. Den första mässan blir i Köpenhamn.

Just nu pågår ett pilotprojekt som Region Västerbotten driver. Inom det projektet har man organiserat deltagande i en mässa i Japan.

Annons