Katja Lepola Norrlandsfonden (1)

Katja Lepola, vd för Norrlandsfonden. Foto: Lennart Håkansson

Bästa konjunkturläget sedan rekordåren

Luleå Konjunkturen är stark i Norrland och Norrbotten, och det ser ut att bli ännu bättre våren 2019. Det framgick när Norrlandfonden presenterade sin nya konjunkturbarometer på tisdagsmorgonen.

Bäst är läget för IT-branschen i Norrland som redan nu har en stark konjunktur  och där tillväxten fortsätter starkt under våren, enligt den statistik som Mats Haglund, konjunkturexpert på SCB, redovisade.

Även byggverksamhet och företagstjänster har ett bra konjunkturläge men inte lika stora förväntningar på den närmaste framtiden. Transport och logistik har svagast konjunkturläge i undersökningen. Men även för de branscher där konjunkturen avmattas ligger fortfrande på en hög nivå. Under våren 2019 väntas stark tillväxt för turism och fastighetsverksamhet.

- Den norrländska och norrbottniska konjunkturen är stark och tycks vara det på bred front med flera branscher i en stark konjuktur. Vi har inte haft så stark konjunktur sedan rekordåren 2006-2007, säger Katja Lepola, vd för Norrlandsfonden.

Norrbotten är det län som har de största svängningarna i konjunkturen mellan åren. 2017 var ett mycket bra år i Norrbotten men ökningen har inte fortsatt i samma takt i år. Men läget är ändå starkare än normalt. 

Särskilt verkstadsindustrin går starkt i Norrbotten, medan läget är sämre för sällanköpshandeln. Däremellan ligger trävaruindustri och byggverksamhet.

Inom länet är är förväntningarna på konjunkturuppgång under våren starka i Luleå och Piteå, medan det i Malmfälten ser något mörkare ut.

Konjunkturbarometern för Norrland bygger på en enkät som gått ut till 1000 företagsledningar, varav tre fjärdedelar har besvarat enkäten, som handlar om både nuläge och förväntningar på första halvan av 2019.

Annons
Annons