EIF besöker Umeå

EIF besöker Umeå: Magnus Rudehäll (RV), Deniz Erkan (EIF), Erik Bergkvist (RV), Iliev Yasen (EIF), Aurora Pelli (RV), Piotr Stolowski (EIF), Katarina Molin (RV), Jörgen Niemann (RV) Foto: Jörgen Boström

EIF föreslår garantiinstrument för norra Sverige

Umeå Europeiska investeringsfonden föreslår ett finansiellt garantiinstrument för företag i norra Sverige.

Vi ett besök i Umeå nyligen presenterade Europeiska investeringsfonden ett garantiinstrument för små och medelstora företag som kan öppna för investeringslösningar i norra Sverige.

Garantiinstrumentet bygger på en modell där företag kan låna investeringsmedel från Europeiska investeringsfonden. Modellen är forfarande under utformning men ska möjliggöra nya investeringslösningar i norra Sverige. 

 - Att möjliggöra riskavlastning till våra företag skulle öka investeringsviljan och främja företagen. På sikt skulle det leda till fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter. Om detta går i lås kan det på sikt innebära miljardbelopp i investeringar i norra Sverige, säger Erik Bergkvist (S), regionstyrelsens ordförande i Region Västerbotten. 

Besöket i Umeå är en del av EIF:s möten med Tillväxtverket och de fyra nordligaste regionerna i Sverige.

Annons