Julhandel

Julhandeln slår troligen rekord i år igen. Foto: Lennart Håkansson

Julhandeln väntas slå rekord igen

Luleå All tyder på att julhandeln slår nytt rekord i år igen, enligt HUI Research.

Hushållen är köpstarka, befolkningen ökar, högkonjunktern fortsätter och räntan är på minus. Den svenska kronan är fortfarande stark och injicerad av minusräntan som driver konsumtion.

- Även om konjunkturen mattats av något är grunden för konsumtion mycket god, säger Jonas Arnberg, vd på HUI Research. Utmaningen för handeln ligger inte i konjunkturläget utan snarare i den digitala transformationen som innebär att tillväxten i sällanköpsvaruhandeln sker på nätet. För att handlarna ska få del av ökningen behöver de alltså finnas online.

December som handelsmånad tappar försäljning till november i och med att Black Friday på kort tid etablerat sig som en mycket stark konsumtionshelg. November i fjol var den månad som gick klart starkast i sällanköpsvaruhandeln under det fjärde kvartalet och omsättningsförflyttningen från december till november kommer sannolikt att fortsätta i år.

- Julhandeln flyttar från fullmarginalförsäljning i december till rea i november, säger Jonas Arnberg.

Annons
Annons