Per Weihed

Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman

"LKAB måste prospektera mera"

Luleå LKAB måste kraftigt öka sina investeringar i prospektering, skriver Pär Weihed, professor i malmgeologi vid LTU, i en debattartikel i Dagens Industri.

Pär Weihed skriver att det är tecken på bristande kompetens hos LKAB:s ägare, staten, att prospekteringen har försummats under lång tid. Det stora flet begicks på 80-talet när LKAB beslutade att lägga ned sin prospekteringsavdelning.

Ett fel som började rättas till under LKAB:s förra ledning, under Lars-Eric Aaro, som för några år sedan åter startade en prospekteringsavdelning och nuvarande ledning, under Jan Moström, som har förstärkt prospekteringsorganisationen.

Nu behövs en intensifierad prospektering, med investeringar på upp mot 400 miljoner kronor per år, skriver Pär Weihed, och påpekar att malmfälten i Norrbotten är underprospekterade.

"Jag har under många år förundrats över varför LKAB - med sin kunskap om storskalig underjordsbrytning och sitt processkunnande om att göra pellets av magnetitjärnmalm - inte har varit mer aktiva på marknaden och gått in i projekt både i andra delar av landet och internationellt. Det är framför allt anmärkningsvärt att man inte har återinvesterat sina rekordvinster i att utöka sina malmreserver genom uppköp eller samriskbolag internationellt", skriver Pär Weihed.

Enligt honom bör LKAB prospektera även efter andra mineraler än järnmalm, som koppar, guld och silver.

Pär Weihed framhåller att om LKAB varit börsnoterat hade kraven på att bygga malmreserver varit hårdare från ägarnas sida.

Annons
Annons