NCC bygger vatten och avlopp i Boden

Boden NCC ska i samverkan med Bodens kommun byta ut vatten- och avloppssystemet i Norra Älvstråket. Uppdraget är värt cirka 80 miljoner kronor.

Porjektet omfattar byarna Kusån, Kusön, Rasmyran och Degerbäcken. Totalt berörs cirka 300 fastigheter. Man ska också uppgradera avloppsreningsverket i Degerbäcken.

– Beställaren har under en längre tid haft inledande dialoger med fastighetsägare, en fortsatt väl fungerande kommunikation med berörda i området är avgörande för ett lyckat genomförande, säger Ola Engström, projektchef på NCC Infrastructure.

Arbetet kommer att ske i partneringform och ska vara klart 2021.

Annons