Förarlösa skogsmaskiner

Linnea Carlsson, teknikspecialist Sveaskog och Anders Järlesjö, skogsteknisk chef Sveaskog. Foto: Sveaskog

Nu ska förarlösa skogsmaskiner testas

Luleå Vinnova och skogsbranschen satsar 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner.

Ett av företagen som deltar är Sveaskog som bidrar med skog och praktiska tester. Målet är att skogsmaskinerna ska kunna fjärrstyras från kontoret.

- Med utvecklad teknik och stöd till förarna kommer de ha lättare att hålla en hög produktivitet i maskinerna. En av testmaskinerna finns i Luleå på LTU, som vi hoppas på att i närtid, få testa i skogarna i Norrbotten, säger Linnea Carlsson, teknikspecialist på Sveaskog och representant i styrgruppen för de företag som deltar i försöken.

Det finns en förhoppning om att självkörande och fjärrstyrda skogsmaskiner ska minska skaderisken för de anställda och i förlängningen leda till en socialare miljö när de som styr maskinerna kan sitta och arbeta tillsammans på en och samma plats.

- Arbetsmiljön för dagens maskinförare har flera utmaningar som kan lösas med förarlösa maskiner, till exempel höga prestationskrav, helkroppsvibrationer och ensamarbete, säger Linnea Carlsson.

Projektet finansieras av Vinnova och skogsbranschen och är ett samarbete mellan en lång rad universitet och företag: Skogforsk, Komatsu Forest, Unibap, Billerud Korsnäs, SCA, Stora Enso, Södra, Sveaskog, Holmen, BAE Systems, Extractor, KTH, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, och Skogstekniska klustret.

Annons
Annons