Nyab och Sunpine

Nyab är med i Sunpines utbyggnad på Haraholmen. Foto: Nyab

Sunpine och Nyab tecknar två kontrakt

Piteå Sunpine och Nyab har tecknat två kontrakt för arbeten med Sunpines utbyggnad av anläggningen på Haraholmen.

Kontrakten gäller en markentreprenad och en grundläggningsentreprenad där Nyab ska utföra schaktarbeten, fyllning, grundläggning, betongarbeten, vatten och avlopp, samt asfaltering.

Arbetena börjar omgående och ska vara klara i september 2019.

- Två var för sig intressanta projekt som tillsammans blir ännu intressantare. Den färdiga anläggningen skapar i förlängningen arbetstillfällen i Piteå, och är av betydelse för att minska koldioxidutsläppen. Projekten ger oss genom samordning god möjlighet att optimera vårt hållbarhetsarbete samt kostnadseffektivisera, säger Erik Öhman, platschef för båda entreprenaderna på Nyab. 

Sunpine investerar 250 miljoner kronor i en ny anläggning som ska öka produktionen av talldiesel med 50 procent. Produktionen i den nya anläggningen ska vara igång under 2020.

- Vi har startat samarbetet med Nyab och förbereder byggprojektet så långt det går i väntan på att alla tillstånd kommer på plats.Vi ser fram mot ett gott samarbete i ett för oss mycket viktigt och spännande utvecklingsprojekt, säger Ulrika Hagman, projektledare för investeringar på Sunpine.

Annons